събота, юни 18, 2011

Пиеш ли вода,мисли за извора


      


        Провокиран от намръщеното небе и водните капчици във въздуха затрудняващи дишането,седнах  на сухо до компютъра да си поговорим за водата.Знам че много по-хубаво е да си лафиме за слънце,за плаж и бира,но не е ли опасно да нехаем и да си затваряме очите пред много остри проблеми,които от година на година ще стават все по-тревожни и опасни.
 

Любомир Вълков-един млад студент по география:

"Противно на масовата представа, че няма от какво да се страхуваме, България в действителност е силно уязвима и вече усеща последиците - повишена застрашеност от крайности във времето, по-високи температури, променяща се структура на водните източници и запаси, суши, наводнения, горещи вълни и горски пожари."

Това момче не иска да ни плаши,но и не ни спестява нищо от моментното състояние на националното и държавно отношение към водите.Та нима си струва да криеш от хората бъдещето  което ги очаква?Не е ли време да се каже че ние сме на последно място в Европа по отношение на грижи,съхранение,пречистване и използване на това природно богатство,което бог щедро ни е дал!"Водните ресурси на България са незначителни - около 20,1 млрд. м3. По водни ресуси на човек от населението България се нарежда на последно място между страните на Балканския полуостров. Водните ресурси са и неравномерно разпределени по територията на страната. Безвъзвратните загуби вседствие на напояването и други причини възлизат на 2,52 млрд. м3 . Основната част от речния отток – 81,3 % се формира на територията на планините и хълмистите части на страната. Общият завирен обем прясна вода в естествените езера е 1% от сумарния обем. В язовирите се съдържат 6,66 млрд. м3  ( 33 % от потенциалния воден ресурс на страната ). В тях годишно се регулират около 8 млрд. м3  водна маса ( 40% от водните ресурси на страната ). Подземните водни ресурси са съставна част от водните ресурси на страната (44% от общите водни ресурси ), а експлоатационните са 16% от общите водни ресурси на страната. Средният многогодишен обем на подземните водни ресурси за страната са 9,485 млрд. м3 , но експлоатационните запаси са 3,31 млрд. м3, без запасите от реките, които е възможно да се привлекат."  Имам усещането че в най-скоро време онази хубава поговорка за разточителството и нехайството ще ни натежи на вратовете-"Вода гази,жаден ходи".
Амортизирани водопроводи и канализации/там където ги има/ ,реки превърнати в сметища,свободно изливаща се  или използването на чиста вода за промишлени нужди.Не на последно място и нашето вандалско отношение към извори,реки,
язовири и езера,та дори и към ...чешми.


 Ето и неговите съвети и предложения които споделям и аз:


   


"Политиките по отношение запазване на водните ресурси трябва да са в няколко основни насоки. 
 - да се забранят голите сечи във вододайните зони;
 - изграждане на водохранилища за улавяне на водите от пролетното пълноводие; 
 - премахването на нерегламентираните сметища в речните тераси;
 - изграждане на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води; 
- гражданско образование и формиране на знания за икономия на водните ресурси; 
- десетократно завишаване на глобите при изхвърлянето на отпадъци във водосборните зони."
Все някога дъждът ще спре.Слънцето ще напече и  по-често ще ни се иска да бъдем някъде на хлад, около водоеми,реки,морето.Когато отидем при тях-нека ги щадим и пазим и както казва kasnaprolet9999 :
"Водата отразява съзнанието на човечеството,добрите мисли я пречистват!"

   

Няма коментари: