събота, юни 18, 2011

"Възхвала на глупостта"-случаен откъс          Книга  написана    преди     500 години от
" универсалният   доктор ",  "несравнимият мъж"
и носителят на колко още задължаващи епитети
Еразъм Ротердамски.Написана върху самара на
коня,крачещ през Ренесансова Европа на път
към Англия.Отварям я често.Тя успокоява и най-
често размива надигащият се гняв и бавно го
превръща в самоирония. Думите са и толкова
животежащи и днес,че онзи който би я отворил за
първи път, убеден съм, би останал изненадан.
От страниците и ще изкочат обясненията за
поведението и действията на кресливите поли-
тици,на лукавите магистрати и на бездушните
чиновници.Тук някъде вътре е и тълкуването на
писанията на част от нашата блог гилдия ..... 


                                   LI. ЮРИСТИТЕ


      "Правниците   претендират  за   първо място сред
учените  и   харесват   само    себе си.    Всъщност те
не вършат нищо друго,освен да  търкалят Сизифовата
скала. На един дъх те нижат стотици закони, без    да
обръщат  внимание дали имат отношение към   делото,
трупат  тъкувания   върху тълкувания и  мнения върху
мнения,за да изглежда,че тяхната наука е най-трудна
от  всички. Те  смятат, че  преди  всичко   трудното  е
достословно.
       Нека споменем заедно с тях и за диалектиците и
софистите, род по- бъбрив от додонската мед.   Всеки
един  от  тях  може  да се надпревара по бъбривост с
двадесет отбрани жени.
Те щяха да бъдат без съмнение по-щастливи,ако бяха
само бъбриви и не бяха толкова свадливи,та  за нищо
и  никаква  работа  спорят   най-ожесточено    и   при
неумереното  препиране  обикновено пропускат исти-
ната.Собственото им самолюбие ги прави блажени.
Щом  научат  три силогизма, те  са готови  веднага да
влязат в спор по  всякакъв въпрос с когото и да било.
Впрочем тяхната упоритост ги прави непобедими,дори
да им противопоставиш един Стентор."


       Сизифова скала
          диалектици и софисти-употребена в късното значение "лъжефилософ","хитрец"
          додонска мед-празна бъбривост
          Стентор -герой от Илиада,известен със силният си глас
    

Няма коментари: