петък, юни 17, 2011

***coma ha voluto***


Отчаян съм.
Изпаднах в пожелана кома.            
Пред мен се появи поляната
осеяна с цветя като шевица
 с танцуващи прекрасни пеперуди
завършваща далеч
в синевата чиста
от дето вятърът пристигаше
не зъл,
а нежен и ухаещ
на дивите планински аромати.
Това ли раят бе?
Къде ли са му портите?
В душите на земята ли останаха
вратите все заключени,
и сивкавите бутафорни облаци
прикриващи неосъзнатите  безумия,
които вършим между другото....

Няма коментари: