събота, септември 19, 2015

Очите ми са порта,
която те пропуска,
в душата ми. 
И пътят вече не е труден,
Светъл е.
От неупотребени чувства.

Няма коментари: